ภูมิทัศน์ คำถามที่มีคำตอบโดยชาวสวนที่มีประสบการณ์

ฉันอาศัยอยู่ในฟลอริดาขอทาน หม้อของฉันปลูก Sago มีสีขาว ฉันเอาใบพืชทั้งหมดออกและกำลังจะทิ้งปาล์มทั้งหมด พืชใบไม้ใหม่เริ่มงอก นี้สามารถปลูกในดิน? ถ้าเช่นนั้นฉันควรเก็บลูกรากเก่าหรือควรให้ปาล์มทั้งหมดถูกทิ้ง?

ตอบ

ฉันจะให้มันลองในพื้นดินในสถานที่ที่มีแดดและแห้งด้วยลูกราก ถ้ามันไม่รอดจากนั้นก็ทิ้งขยะ


แสดงความคิดเห็น