การทำสวน คำถามที่มีคำตอบโดยชาวสวนที่มีประสบการณ์

ฉันเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์และมีแมลงเล็ก ๆ สีดำบินอยู่ทุกแห่ง ฉันไม่มีพืชหรือผลไม้ออก ฉันจะกำจัดมันได้อย่างไร?

ตอบ

ขั้นตอนแรกในการกำจัดเชื้อราเห็ดคือการระบุสิ่งที่พวกเขามีชีวิตอยู่และกิน มองหาวัสดุอินทรีย์ชื้น หากไม่มีพืชใดอยู่ก็อาจมาจากสถานที่อื่น ๆ ได้แก่ ท่อระบายน้ำพื้นที่ล่องใต้อ่างหรือตู้เย็นเป็นต้นเมื่อแหล่งที่มาได้รับการระบุขั้นตอนแล้วควรนำเอาอาหารและแหล่งบ่มเพาะ


แสดงความคิดเห็น