อู่ คำถามที่มีคำตอบโดยชาวสวนที่มีประสบการณ์

ฉันมีผนังติดตั้งรหัสเปิดที่เปิดร่วมกัน ตอนนี้ฉันต้องการใช้ปุ่มรถเช่นกัน ฉันจะเหม็นตัวเปิดประตูด้านนอกได้หรือไม่ถ้าฉันยังลองใช้โปรแกรมเปิดรถ?

ตอบ

ถ้าคุณพยายามทำหลาย ๆ ครั้งใช่ ถ้าโปรแกรมเป็นครั้งแรกคุณควรจะตกลง หากคุณมีรายการตั้งห้ารายการขึ้นไปคุณอาจต้องลบบอร์ดและเริ่มต้นใหม่


แสดงความคิดเห็น