การปรับปรุงบ้าน คำถามที่มีคำตอบโดยชาวสวนที่มีประสบการณ์

ฉันมีสวิทช์สองตัวอยู่ในห้องครัวของฉัน หนึ่งไปที่แสงในห้องครัวและอื่น ๆ หนึ่งไปยังแสงด้านนอก ฉันจะใช้สายไฟแบบเดียวกันกับไฟภายนอกได้อย่างไร?

ตอบ

คุณจะต้องต่อสายเข้ากับไฟด้านนอกและวิ่งไปที่ไฟภายนอกอื่น ๆ ถ้ายังไม่เป็นประโยชน์และถ้ามีสายเคเบิลที่เป็นกลางอยู่ที่สวิทช์ควบคุมไฟภายนอกสายไฟอาจต่อเข้ากับสายที่เป็นกลางและต่อสายสีดำไปที่แสงภายนอกที่กล่องสวิตช์ โดยไม่ใช้สายกลาง (สายสีขาว) ในสายเดียวกันเป็นสายไฟไป แต่ตัวเลือกเท่านั้นคือการใช้สายไฟที่มีแสงไม่อยู่ในกล่อง


บทความที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น