อู่ คำถามที่มีคำตอบโดยชาวสวนที่มีประสบการณ์

ฉันได้พยายามหลายครั้งในการเขียนโปรแกรม Homelink ในโตโยต้าอวาลอนใหม่ของฉันด้วยเครื่องเปิดประตูโรงรถของฉัน ตอนนี้สิ่งที่ฉันได้รับคือปุ่มสีแดงอันเร่าร้อนใน Homelink ในรถของฉัน ตอนนี้ฉันควรทำอะไรดี?

ตอบ

ค้นหาปุ่มเรียนรู้ในเครื่องของคุณจากนั้นกดและปล่อย จากนั้นไปที่ Homelink แล้วกดปุ่มโฮมเธ็ก หลอดไฟบนตัวเครื่องจะกะพริบหนึ่งครั้ง หากไฟกระพริบรถจะตั้งโปรแกรม


แสดงความคิดเห็น