การทำสวน คำถามที่มีคำตอบโดยชาวสวนที่มีประสบการณ์

ฉันมีแมลงเล็ก ๆ น้อย ๆ สีขาวที่บอบช้ำอยู่ในดินของฉัน ฉันจะรักษา Dracaena ได้อย่างไร?

ตอบ

เริ่มต้นด้วยการอบแห้งดินให้มากที่สุดก่อนที่จะรดน้ำอีกครั้ง แมลงศัตรูพืชส่วนใหญ่ต้องการความชื้นสูงเพื่อให้อาศัยและมีแหล่งกำเนิดที่ดี การอบแห้งของดินมักจะช่วยแก้ปัญหา ในกรณีที่ปัญหายังคงมีอยู่นอกเหนือจากนี้ให้ตรวจสอบว่าคุณเป็นศัตรูพืชชนิดใดและปฏิบัติตามคำสั่ง


แสดงความคิดเห็น