ภูมิทัศน์ คำถามที่มีคำตอบโดยชาวสวนที่มีประสบการณ์

ฉันมีลานขนาดเล็ก ฉันควรจะได้รับเครื่องตัดหญ้าที่มีชั้นตัดแคบหรือกว้าง?

ตอบ

ชั้นตัดที่แคบโดยทั่วไปจะทำงานได้ดีขึ้นในลานขนาดเล็กหรือที่ซับซ้อนเนื่องจากพวกเขาสามารถหันไปรอบ ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว


แสดงความคิดเห็น