ภูมิทัศน์ คำถามที่มีคำตอบโดยชาวสวนที่มีประสบการณ์

ฉันมีการเจริญเติบโตใหม่ในปีนี้บนต้นปาล์มสาคูกลางแจ้งของฉันและใบจะซีดและบางส่วนของเคล็ดลับที่มีสีน้ำตาล ฉันควรจะใส่ปุ๋ยหรือไม่?

ตอบ

ฉันไม่เคยใช้ปุ๋ย ปรับน้ำตามความร้อน


แสดงความคิดเห็น