การปรับปรุงบ้าน คำถามที่มีคำตอบโดยชาวสวนที่มีประสบการณ์

หลังจากเปลี่ยนบัลลาสต์ฟลูออเรสเซนต์แล้วหลอดไฟชุดหนึ่งทำงานและอีกหลอดไม่ทำงาน ข้อเสนอแนะใด? ฉันได้ตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งหมดและหลอดไฟใหม่

ตอบ

หลุมฝังศพอาจเป็นหลุมฝังศพที่ไม่ดีเหมาะกับการติดตั้งโคมไฟ หากสายไฟถูกต้องและหลอดไฟดี (คุณอาจเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อดูว่าตำแหน่งเดียวกันในโคมไฟยังคงไม่สว่างไสว) ที่สวยมากใบอับเฉาไม่ดีแม้ว่าจะใหม่


แสดงความคิดเห็น